Home - Rechtenverkenner
 

Welkom op de rechtenverkenner van Mechelen

Deze website bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau voor de inwoners van Mechelen. Om de sociale voordelen van een andere gemeente op te zoeken, raadpleeg de algemene rechtenverkenner op de website www.rechtenverkenner.be.

Eerste bezoek? Neem even de tijd om de handleiding bij het gebruik van de rechtenverkenner door te nemen

Van Mechelen zijn volgende rechten opgenomen in de rechtenverkenner:

 1. Aanpassingspremie voor een woning - stad Mechelen
 2. Energietoelage - OCMW Mechelen
 3. Gemeentebelasting - vermindering
 4. Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten
 5. Kinderopvang - toelage OCMW Mechelen
 6. Mantelzorgpremie - thuisverzorging van zorgbehoevenden
 7. Medische kosten - toelage
 8. Nederlands voor anderstaligen - toelage aankoopkosten handboek
 9. Speelpleinwerking en Grabbelpas - terugbetaling kosten
 10. UITpas - cultuurpas voor inwoners met een laag inkomen
 11. Vakantietoelage voor deelname aan een jeugdkamp
 
 
groen  In de kijker : Verhoogde verzekeringstegemoetkoming: uitbreiding

Het aantal personen die recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming werd uitgebreid. Nu komen personen die recht hebben op een verwarmingstoelage categorie 2 of 3 ook in aanmerking hiervoor.

Lees meer
groen  In de kijker : Algemeen Waterverkoopreglement

Het Algemeen Waterverkoopreglement legt een aantal bepalingen op aan de waterleverancier ter bescherming van de consument.

Lees meer
 
   
Vlaamse Overheid AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites

De rechtenverkenner is een initiatief van de Vlaamse overheid,
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, afdeling Welzijn en Samenleving