Zorgforfait voor chronisch zieken (Mutualiteit, Ziekte, Zorgbehoevenden, Gezondheidskosten, Remgeld, Zorgforfait) - Rechtenverkenner
 

Zorgforfait voor chronisch zieken

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kunnen een beroep doen op het zorgforfait voor chronisch zieken.

Voorwaarden

 • u heeft hoge uitgaven voor gezondheidszorg: gedurende de laatste twee jaar betaalde u meer dan 450 euro aan remgelden. Voor iemand met een verhoogde tegemoetkoming (voorkeurtarief) is dit 365 euro.
 • en u heeft een verlies aan zelfredzaamheid:
  • minstens drie maanden recht hebben op het forfait B of C voor thuisverpleging;
  • minstens zes maanden een verhoogde tussenkomst voor kinesitherapie of fysiotherapie bij een zware aandoening ontvangen;
  • u ontvangt verhoogde kinderbijslag voor uw kind met een handicap;
  • minstens 12 punten scoren voor de integratietegemoetkoming aan personen met een handicap;
  • minstens 12 punten scoren voor de tegemoetkoming hulp aan bejaarden;
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden ontvangen;
  • invaliden met gezinslast die recht hebben op een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden;
  • invaliden zonder gezinslast die recht hebben op een uitkering als gerechtigde met gezinslast wegens een behoefte aan hulp van derden;
  • langdurige (minstens 120 dagen) of veelvuldige (minstens 6) opnames in ziekenhuis nodig gehad hebben in het betrokken en voorafgaand kalenderjaar;

Aanvragen

Waar?

Bij uw ziekenfonds.

Hoe?

Het zorgforfait wordt in principe automatisch door het ziekenfonds uitbetaald. Het betaalde bedrag aan remgelden wordt bijgehouden door het ziekenfonds. Het verlies aan zelfredzaamheid is echter niet altijd bekend bij het ziekenfonds. In deze gevallen moet u eerst een aanvraag indienen voor één van hogervermelde voorwaarden.

Bedrag?

 • 592 euro per jaar voor rechthebbenden die voor minstens 3 maanden met instemming van de adviserend geneesheer een forfait B en C voor thuisverpleging hebben
 • 444,01 euro per jaar voor patiënten die voldoen aan de criteria die hen recht geven op:
  • de uitkering voor hulp aan derden
  • de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap (verlies van zelfredzaamheid van ten minste 12 punten)
  • de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (verlies aan zelfredzaamheid van ten minste 12 punten)
 • 296 euro per jaar voor de andere doelgroepen

(jaarbedragen voor 2013, het zorgforfait wordt jaarlijk geïndexeerd).

Meebrengen

Bewijsstukken voorwaarden

Contacteer

Raadpleeg uw ziekenfonds:


Laatste update fiche: 26/08/2013.