Bijzonder solidariteitsfonds voor uitzonderlijke gezondheidskosten (Mutualiteit, Geneeskunde, Gezondheidskosten, Gezondheidszorg) - Rechtenverkenner
 

Bijzonder solidariteitsfonds voor uitzonderlijke gezondheidskosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bepaalde medische zorgen zijn heel duur en worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering. In uitzonderlijke gevallen komt het Bijzonder Solidariteitsfonds tussen als de patiënt zwaar ziek is en deze medische zorgen nodig heeft.

Voorwaarden

 • voor werknemers en hun rechthebbenden
 • voor zelfstandigen
 • voor medische zorgen die niet terugbetaald worden door de ziekteverzekering of een andere regeling (arbeidsongevallen, privé-verzekering ...)
  • in geval van een zeldzame indicatie 
  • in geval van een zeldzame aandoening 
  • in geval van een zeldzame aandoening die een continue en complexe verzorging vereist 
  • indien uw aanvraag betrekking heeft op medische hulpmiddelen en/of verstrekkingen die innovatieve medische technieken zijn, met uitzondering van de geneesmiddelen 
  • voor chronisch zieke kinderen 
  • in geval van een in het buitenland verleende verzorging

De volledige regelgeving kunt u nalezen op de site van het RIZIV.

Aanvragen


Waar?

Ziekenfonds - Adviserend geneesheer

Hoe?

U dient uw aanvraag per aangetekende brief in bij de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds. Na onderzoek van het dossier legt de adviserende geneesheer de aanvraag binnen een termijn van dertig dagen voor aan het College van geneesheren-directeurs van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Dat College beslist over de toekenning van de tussenkomst en over het bedrag ervan. Normaal krijgt u binnen de drie maanden na het indienen van uw aanvraag een antwoord.

Bedrag?

Uw ziekenfonds ontvangt de beslissing van het Bijzonder Solidariteitsfonds en zal u op basis daarvan uitbetalen.

Meebrengen

 • een doktersvoorschrift van uw geneesheer-specialist
 • een omstandig medisch verslag van uw geneesheer-specialist
 • een kostenraming of een gedetailleerde factuur van de kosten
 • een verklaring op erewoord dat u op geen andere wijze terugbetaling van de prestaties krijgt

Bijkomende informatie

Raadpleeg de site van het RIZIV.

Contacteer

Raadpleeg uw ziekenfonds:


Laatste update fiche: 24/12/2015.