Kinderbijslag - Sociale toeslag (Kinderbijslag, Kinderen, Gezinnen, Kinderbijslagfonds) - Rechtenverkenner
 

Kinderbijslag - Sociale toeslag

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Een aantal mensen hebben recht op een hogere kinderbijslag

Voorwaarden

 • Werknemers en zelfstandigen die 66 procent arbeidsongeschikt zijn vanaf de 7de maand ziekte
 • Personen met een handicap met een integratietegemoetkoming (3 zwaarste categorie├źn) vanaf de 1ste maand ongeschiktheid
 • Gepensioneerden met een laag inkomen, die minstens 6 maanden voor hun pensioen recht hadden op kinderbijslag en een inkomen hebben beneden een bepaald bedrag (*)
 • Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die langer dan zes maanden werkloos zijn en een inkomen hebben beneden een bepaald bedrag (*)
 • Kinderen die in een gezin geplaatst zijn

(*) Hoe hoog mag het gezinsinkomen zijn? (Geactualiseerde bedragen)

Het kinderbijslagfonds stuurt een formulier "Toeslag bij de kinderbijslag - P19" om na te gaan of de sociale toeslag betaald kan worden.

 • Welke inkomsten tellen mee?
  • Alle uitkeringen van de werkloosheid, van de ziekteverzekering, voor arbeidsongevallen, voor beroepsziekten, voor personen met een handicap, enz.
  • Alle pensioenen en renten
  • PWA-cheques en dienstencheques
  • Alle lonen en alle inkomsten als zelfstandige
 • Welke inkomsten tellen niet mee?
  • Kinderbijslag
  • Forfaitaire tegemoetkomingen voor hulp van derden, betaald aan personen met een handicap
  • Onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin
  • Alimentatie
  • Forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet begeleide minderjarige vreemdelingen, ten belope van twee opdrachten, en forfaitaire vergoedingen voor administratiekosten voor die voogdij

Aanvragen

Waar?

Aanvragen bij het kinderbijslagfonds of bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

Hoe?

Aanvraagformulieren

Bedrag?

Contacteer

Het kinderbijslagfonds waarbij u bent aangesloten.

Werknemers kunnen voor bijkomende informatie terecht bij

Organisatie Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
Adres Trierstraat 70
1000 Brussel
Tel 02 237 23 40 of 0800 944 34
Fax 02 237 23 09
Website Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) ? website
E-mail info@rkw-onafts.fgov.be

Zelfstandigen kunnen voor bijkomende informatie terecht bij

Organisatie Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
Adres Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
Tel 02 546 42 11
Fax 02 511 21 53
Website Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) - website
E-mail info@rsvz-inasti.fgov.be

Laatste update fiche: 25/04/2012.