Chronische wonden - Tegemoetkoming (Uitkering) - Rechtenverkenner
 

Chronische wonden - Tegemoetkoming

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

PatiĆ«nten met chronische wonden kunnen een forfaitaire tegemoetkoming en een tegemoetkoming voor actieve verbandmiddelen krijgen.

Voorwaarden

  • voor de behandeling van chronische wonden: een welomschreven wonde die na zes weken behandeling onvoldoende geheeld is
  • voor specifiek verbandmateriaal

Aanvragen

Waar?

Bij uw ziekenfonds

Hoe?

De behandelend arts moet een "kennisgeving" opsturen aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Deze kennisgeving geeft recht op de tegemoetkomingen voor maximum 3 maand (wel 3 keer hernieuwbaar). Op de voorschriften voor de apotheker moet de behandelende arts de vermelding "derdebetalersregeling van toepassing" aanduiden.

Bedrag?

  • forfaitaire tegemoetkoming: 21,98 euro per maand
  • tegemoetkoming verbandmateriaal: 0,25 euro voor (specifieke) verbandmiddelen

Bijkomende informatie

Raadpleeg uw ziekenfonds:


Laatste update fiche: 01/02/2013.