Werkloosheidsuitkering en inschakelingsuitkering (Werkloosheidsvergoeding, Werkloos, Werklozen, Uitkering) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Werkloosheidsuitkering en inschakelingsuitkering

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Verliest u uw job, dan komt u wellicht in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Dit is een uitkering voor mensen die, na het beëindigen van hun werk, leertijd of studies, onvrijwillig werkloos zijn.

Voorwaarden

Recht op inschakelingsuitkeringen

 • u hebt een basisstudie of leertijd beëindigd. U hoeft niet noodzakelijk geslaagd te zijn
 • u volgt niet langer studies met een volledig leerplan
 • u bent jonger dan 25. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als u uw aanvraag niet tijdig hebt kunnen indienen door een onderbreking van uw studies wegens overmacht of door een tewerkstelling als loontrekkende
 • u bent ingeschreven bij de VDAB als voltijds of deeltijds werkzoekende en u hebt uw beroepsinschakelingstijd van 12 maanden doorlopen
 • u kunt twee positieve evaluaties van uw zoekgedrag naar werk voorleggen
 • u hebt een diploma of getuigschrift behaald dat voorkomt op deze lijst (pdf) (vanaf 1 september 2015)

Recht op werkloosheidsuitkering

 • u moet voldoende lang gewerkt hebben (in loondienst, dus niet als zelfstandige):
  • leeftijd minder dan 36 jaar:
   • ofwel 312 arbeidsdagen in de laatste 21 maanden
   • ofwel 468 arbeidsdagen in de laatste 33 maanden
   • ofwel 624 arbeidsdagen in de laatste 42 maanden
  • leeftijd tussen 36 en 49 jaar:
   • ofwel 468 arbeidsdagen in de laatste 33 maanden
   • ofwel 624 arbeidsdagen in de laatste 42 maanden
   • ofwel 234 arbeidsdagen in de laatste 33 maanden en 1.560 dagen tijdens de 10 jaar die vooraf gaan aan deze 33 maanden
   • ofwel 312 arbeidsdagen in de laatste 33 maanden en voor elke dag die ontbreekt om tot 468 dagen te komen 8 dagen tijdens de 10 jaar die deze 33 maanden voorafgaan
  • leeftijd minstens 50 jaar:
   • ofwel 624 arbeidsdagen in de laatste 42 maanden
   • ofwel 312 arbeidsdagen in de laatste 42 maanden en 1.560 dagen tijden de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan
   • ofwel 416 arbeidsdagen in de laatste 42 maanden en voor elke dag die ontbreekt om tot 624 dagen te komen 8 dagen tijdens de 10 jaar die deze 42 maanden voorafgaan
De referteperiode van 21, 33 of 42 maanden kan worden verlengd met sommige gebeurtenissen:

 • gevangenisstraf of hechtenis;
 • overmacht;
 • inactiviteit voor de opvoeding van een kind (periodes van minstens 6 maanden en gelegen vóór de 6de verjaardag van het kind of vóór zijn 18de verjaardag, indien een verhoogde kinderbijslag werd toegekend ingevolge een handicap van het kind. Voor periodes gelegen vóór 01/08/2007, kan de verlenging evenwel beperkt worden tot de periodes voorzien in de vroegere reglementering, hetzij de periodes gelegen vóór de 3de verjaardag van het kind);
 • de uitoefening van een beroep dat niet onder de sociale zekerheid, sector werkloosheid, valt (min. 6 maand, max.15 jaar. Voor periodes gelegen vóór 1 augustus 2007, kan de verlenging evenwel beperkt worden tot de periode van 9 jaar voorzien in de vroegere reglementering);
 • verblijf in het buitenland in geval van samenwoonst met een Belg in het kader van de Belgische Strijdkrachten;
 • loopbaanonderbreking;
 • de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in het kader van het halftijds brugpensioen;
 • vrijwillige vermindering van de voltijdse prestaties voor de opvoeding van een kind (periodes van deeltijdse arbeid gelegen vóór de 12de verjaardag van het kind of vóór zijn 18de verjaardag, indien een verhoogde kinderbijslag werd toegekend ingevolge een handicap van het kind. Voor periodes gelegen vóór 01/08/2007, kan de verlenging evenwel beperkt worden tot de periodes voorzien in de vroegere reglementering, hetzij de periodes gelegen vóór de 3de verjaardag van het kind);
 • vrijwillige vermindering van de voltijdse prestaties omwille van een andere reden (max. 3 jaar vanaf de vrijwillige vermindering van de prestaties);
 • sommige studie- of opleidingsprogramma's als niet-uitkeringsgerechtigd werkloze.

Algemene voorwaarden

 • u bent onvrijwillig werkloos (niet werkloos door eigen schuld of toedoen)
 • u hebt geen inkomen
 • u bent beschikbaar voor arbeidsmarkt
 • u bent ingeschreven als werkzoekende, tenzij u daarvan vrijgesteld bent
 • u leeft de controleprocedure na

Raadpleeg de volledige voorwaarden op de website van de RVA.

Aanvragen


Waar?

Uw uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen)

Hoe?

 • meld u zo snel mogelijk aan bij uw uitbetalingsinstelling met de nodige documenten (zie meebrengen)
 • u moet een formulier C1 'aangifte van de persoonlijke en familiale toestand' invullen
 • uw uitbetalingsinstelling maakt een aanvraagdossier op en bezorgt dit aan de RVA
 • komt u in aanmerking, dan ontvangt u een uitkering vanaf de dag dat u uw aanvraag indiende
 • u moet zich ook als werkzoekende inschrijven bij de VDAB

Bedrag?

 • het bedrag van de wacht- en werkloosheidsuitkering is afhankelijk van uw gezinssituatie, leeftijd en uw laatst verdiende loon
 • raadpleeg de website van de RVA

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • ofwel het door uw werkgever afgegeven formulier C4 (als uw arbeidsovereenkomst beëindigd is)
 • ofwel het door uw ziekenfonds afgegeven formulier C6 (na arbeidsongeschiktheid)
 • ofwel het door uw uitbetalingsinstelling afgegeven formulier C109 (na een periode van inactiviteit of arbeid als zelfstandige)

Bijkomende informatie

Contacteer

Contacteer uw uitbetalingsinstelling:


Laatste update fiche: 23/07/2019.