Mantelzorgpremie (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Lille kent een mantelzorgpremie toe aan personen die (thuis) een zorgbehoevende persoon verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

de zorgbehoevende persoon:

  • is gedomicilieerd en verblijft in Lille
  • woont zelfstandig of woont in bij familie
  • heeft door ziekte, ongeval, handicap of ouderdom verzorging en bijstand van een mantelzorger nodig bij de ADL-activiteiten (essentiële Activiteiten van het Dagelijkse Leven)

De zorgbehoevendheid moet bewezen worden via de volgende criteria:

  • een bewijs van erkenning door de Vlaamse Zorgverzekering door een document van de Zorgkas waaruit blijkt of en voor welke periode de zorgbehoefte erkend wordt

De mantelzorger moet aan de volgende voorwaarde voldoen:

  • de mantelzorger moet in de gemeente gedomicilieerd zijn en er verblijven
  • de mantelzorger moet bij de Zorgkas van de zorgbehoeftige als ‘mantelzorger’ geregistreerd zijn, deze registratie dient aangetoond te worden aan hand van een attest

De mantelzorgtoelage wordt niet toegekend als de zorgbehoevende persoon permanent in een instelling verblijft. Onder instelling wordt verstaan: een woon- en zorgcentrum, een tehuis voor gehandicaptenzorg, ? Een niet permanent verblijf moet via een attest van de instelling aangetoond worden.

Aanvragen


Waar?

OCMW Lille ? Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie aan bij de sociale dienst van het OCMW. Na goedkeuring van het dossier door Raad voor maatschappelijk welzijn wordt de toelage maandelijks uitbetaald.

Bedrag?

  • 20 euro per maand (maandelijks uitbetaald)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van zorgbehoevendheid

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Lille - Sociale Dienst.
Officiële benaming: Gemeentelijke Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 12/07/2016.