Mantelzorgpremie (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Laarne kent een mantelzorgpremie toe aan personen die (thuis) een zorgbehoevend persoon verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

Binnen de mantelzorgtoelage van Laarne zijn er vier categorieƫn voorzien:

 • inwonende zorgbehoevende ouders of grootouders
 • partner van de hulpbehoevende
 • inwonende hulpbehoevende kinderen of kleinkinderen en andere bloed-en aanverwanten
 • mensen die na sociaal onderzoek hiermee gelijkgesteld worden.

De zorgbehoevende persoon moet:

 • in de gemeente Laarne verblijven en er zijn domicilie hebben op hetzelfde adres als de mensen die hem verzorgen
 • een minimumscore van 7 punten behalen op de schaal die door de FOD Sociale Zekerheid gehanteerd wordt voor het bepalen van de zelfredzaamheid of een medisch attest kunnen voorleggen dat dezelfde indicatie geeft

Het inkomen van de zorgbehoevende en de inwonende familieleden mag volgende inkomensgrens niet overschrijden:

 • inwonende zorgbehoevende ascendenten (ouder, grootouder, schoonouder)
  • inkomsten ascendent: 15.000 euro
  • gezinsinkomen: 30.000 euro
  • persoon ten laste: 3.000 euro
 • partner van de zorgbehoevende
  • gezinsinkomen: 30.000 euro
  • persoon ten laste: 3.000 euro
 • inwonende hulpbehoevende descendent (kinderen, kleinkinderen) en andere aanverwanten
  • inkomen zorgbehoevende 15.000 euro
  • gezinsinkomen: 30.000 euro
  • persoon ten laste: 3.000 euro

Aanvragen

Waar?

OCMW Laarne - Sociale Dienst

Hoe?

Om de mantelzorgpremie aan te vragen, meldt u zich persoonlijk aan bij de sociale dienst van het OCMW vanaf 01 januari tot 31 maart op dinsdag van 9u00 tot 11u30 of na afspraak.

Bedrag?

 • 250 euro per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest beperkte zelfredzaamheid
 • meest recente aanslagbiljet personenbelasting (of maandelijks netto-inkomen)
 • verklaring op eer (document te bekomen op de sociale dienst)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Laarne.
Officiƫle benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 20/02/2008.