Mantelzorgpremie - verzorging van personen met een handicap (Mannen, Personen met een handicap, Invaliden, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - verzorging van personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Wortegem-Petegem kent een premie toe aan personen die instaan voor de verzorging van de personen met een handicap.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Wortegem-Petegem
 • de persoon met een handicap moet:
  • deel uitmaken van het gezin van de rechthebbende (volgens bevolkingsregister)
  • thuis verzorgd worden
  • voor 80% arbeidsongeschikt zijn
  • niet ouder zijn dan 65 jaar

Aanvragen

Waar?

Gemeente Wortegem-Petegem - Algemene dienst - Charlotte Merchie

Hoe?

Het aanvraagformulier voor deze premie is te verkrijgen op het gemeentehuis ?Algemene dienst. De aanvraag moet ingediend worden voor 1 november van hetzelfde jaar.

Bedrag?

 • het bedrag varieert en is afhankelijk van het voorziene krediet in de gemeentebegroting

Meebrengen

 • een attest afgeleverd door de instelling die de kinderbijslag uitbetaalt, waarin bevestigd wordt dat de persoon in kwestie voor ten minste 80% ongeschikt werd erkend met het oog op de toekenning van de bijkomende of verlengde kinderbijslag
 • een attest afgeleverd door de dienst tegemoetkoming Minder-Validen, Zwarte Lievevrouwstraat 3C te 1000 Brussel of door het RIZIV

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Wortegem-Petegem.
Officiƫle benaming: Gemeentelijke premie voor gehandicapten.
Laatste update fiche: 27/02/2008.