Subsidie voor waterbesparende maatregelen (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting, Water) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Subsidie voor waterbesparende maatregelen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Genk voorziet in een premie voor de installatie van een regenwaterput met hergebruik of een infiltratievoorziening bij een bestaand gebouw op Genks grondgebied. De premie wordt niet uitgereikt voor een installatie bij nieuwe gebouwen of wanneer de installatie van een regenwaterput of infiltratievoorziening opgelegd is (bvb via de bouw- of milieuvergunning).

Voorwaarden

Het geheel van voorwaarden kan u nalezen in het subsidiereglement (PDF-document)

Aanvragen

Waar?

Dienst Leefmilieu - Stad Genk

Hoe?

U meldt zich persoonlijk aan op de dienst of vraagt de toelage aan via de post. De aanvraagformulieren kan u downloaden op de website (zie meebrengen).

Bedrag?

  • Het bedrag hangt af van de aard van de investering (zie subsidiereglement).

Meebrengen


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Genk - Sociaal Huis - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiƫle benaming: Subsidie voor waterbesparende maatregelen.
Laatste update fiche: 07/05/2010.