Subsidie voor het aanleggen van een groendak (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Subsidie voor het aanleggen van een groendak

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Voor het aanleggen van een groendak op een gebouw - gelegen op Genks grondgebied - kunt u een subsidie krijgen van 31,00 euro per m² aangelegd groendak.

Voorwaarden

Het geheel van voorwaarden en de aanvraagprocedure kan u nalezen in het subsidiereglement (PDF-document).

Aanvragen

Waar?

Dienst Leefmilieu - Stad Genk

Hoe?

U meldt zich persoonlijk aan op de dienst of vraagt de toelage aan via de post. De aanvraagformulieren kan u downloaden op de website (zie meebrengen).

Bedrag?

  • 31,00 euro/m² met een maximum van 3.000,00 euro.

Meebrengen

Bijkomende informatie

De subsidie kaan aangevraagd worden voor elk vergund gebouw, dus ook voor verenigingslokalen, appartementsgebouwen, bedrijven...


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Genk - Sociaal Huis - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiële benaming: Subsidie voor het aanleggen van een groendak.
Laatste update fiche: 07/05/2010.