Subsidieaanvraag projecten (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting, Energie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Subsidieaanvraag projecten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Binnen de subsidieregeling projecten in het kader van duurzame investeringen is ruimte voorzien voor de subsidiƫring van:

1. Investeringen waarvan het duurzaam effect duidelijk meetbaar is

  • hetzij de realisatie van een energiebesparing van minstens 20 %
  • hetzij het treffen van maatregelen waardoor het betreffend gebouw een E-peil haalt dat niet hoger ligt dan 75

2. Initiatieven van verenigingen, groepen, ... die een samenaankoop realiseren in het kader van duurzaam (ver)bouwen.

De subsidie is in dat geval bedoeld als tussenkomst in de kosten van de organisatie en de uitwerking van het initiatief

3. Kyoto Wijken

Partners in een samenaankoop (zie 2) kunnen als individuele deelnemers in aanmerking komen voor extra subsidie, op voorwaarde dat de betreffende gebouwen zich in dezelfde straat of wijk bevinden.
Indien het initiatief van de samenaankoop uitgaat van de bewoners zelf en indien er een gezamenlijke aanvraag ingediend wordt voor een bepaalde investering (uit artikel 4) kan men 20% extra subsidie bekomen t.o.v. de in artikel 7 bepaalde bedragen. Om te kunnen genieten van deze extra 20% dient een wezenlijk deel van de straat en/of wijk deel te nemen aan deze actie en de bepaalde gedefinieerde investering.

Voorwaarden

Het geheel van voorwaarden en de aanvraagprocedure kan u nalezen in het subsidiereglement (PDF-document)

Aanvragen

Waar?

Dienst Leefmilieu - Stad Genk

Hoe?

U meldt zich persoonlijk aan op de dienst of vraagt de toelage aan via de post. De aanvraagformulieren kan u downloaden op de website (zie meebrengen).

Bedrag?

Meebrengen


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Genk - Sociaal Huis - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiƫle benaming: Subsidieaanvraag projecten.
Laatste update fiche: 07/05/2010.