Stookolietanks: premie buitengebruikstelling (Leefmilieu, Wonen, Huisvesting, Stookolie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Stookolietanks: premie buitengebruikstelling

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Ondergrondse stookolietanks die afgedankt worden omdat men bijvoorbeeld overschakelt naar gas, worden vaak bewust in de grond gelaten. Vooral de hoge sanerings- of opruimkosten schrikken eigenaars af. Zolang een tank in de grond zit, blijft er echter het risico op bodemverontreiniging. De stad Genk komt voor haar inwoners tussen in deze saneringskosten.

Voorwaarden

 • de buitengebruik gestelde stookolietank moet verwijderd worden, tenzij er een technische onmogelijkheid is
 • onder 'technische onmogelijkheid' wordt ondermeer verstaan:
  • dat er zich minstens een verharding (beton, klinkers, asfalt,...) boven de tank bevindt
  • dat het om veiligheidsredenen af te raden is de tank weg te halen (bvb net tegen de woning aan gelegen)
  • dat de aannemer met zijn machines niet tot bij de tank kan geraken

Aanvragen

Hoe?

Neem contact op met de Dienst Leefmilieu van de stad Genk.

Bedrag?

 • saneren van de tank: 150 euro
 • weghalen van de tank: 100 euro extra voor een bovengronds gelegen tank en 150 euro voor een tank die ondergronds of in de kelder ligt
 • mits een grondige motivatie kunnen ook meergezinswoningen, sociale bouwmaatschappijen en socio-culturele lokalen dezelfde premie krijgen

Meebrengen

Bijkomende informatie

Volgende documenten kunt u hier downloaden:


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Genk - Sociaal Huis - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiƫle benaming: Stookolietanks: premie buitengebruikstelling.
Laatste update fiche: 18/05/2010.