Overlijden - toelage begrafeniskosten oud-strijders (Gezinnen, Overlijden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Overlijden - toelage begrafeniskosten oud-strijders

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Staden biedt een premie voor de begrafenis van houders van het statuut nationale erkentelijkheid. Deze premie is van toepassing bij het overlijden van diegene die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het vaderland of geleden hebben tijdens de oorlog 1940-1945 als militair, krijgsgevangene, gedeporteerde, werkweigeraar, weerstander of politiek gevangene.

Voorwaarden

  • voor inwoners van de gemeente Staden
  • voor de personen die het statuut van nationale erkentelijkheid hadden op het moment van overlijden

Aanvragen

Waar?

Gemeente Staden - Dienst Burgerzaken / Dienst Burgerlijke Stand

Hoe?

De aanvrager, de verantwoordelijke voor de begrafenis van de overledene, gaat met de nodige documenten naar de Dienst Burgerzaken of de Dienst Burgerlijke Stand waar een aanvraagformulier ingevuld wordt.

Bedrag?

24,79 euro

(bedrag geldig op 1 januari 2012)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • de kaart waarop de oorlogsdiensten als strijder 1940-1945

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Staden - Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang De Paddestoel - Staden.
Officiële benaming: Premie begrafenis voor houders ‘statuut nationaal erkentelijkheid’.
Laatste update fiche: 07/08/2019.