Toegangsbadge - openbaar toilet voor gehandicapten (Personen met een handicap, Invaliden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Toegangsbadge - openbaar toilet voor gehandicapten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Vilvoorde kent een toegangsbadge voor het gebruik van het openbaar toilet aan de Franklin Rooseveltlaan toe aan gehandicapten.

Voorwaarden

 • u bent een inwoner van Vilvoorde en u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  • u bent een rolstoelgebruiker
  • u hebt de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa of Interstystiële Cystitis
  • u hebt incontinentieproblemen van definitieve aard

Aanvragen


Waar?

Stadsbestuur Vilvoorde

Hoe?

U dient 5 euro waarborg te betalen voor de badge. Deze waarborg wordt terugbetaald bij het inleveren van de badge in goede staat.

Meebrengen

 • een medisch attest of een ander officieel bewijs waaruit blijkt dat men:
  • ofwel rolstoelgebruiker is
  • ofwel de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa of Interstystiële Cystitis heeft
  • ofwel incontinentieproblemen heeft van definitieve aard

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Vilvoorde - Dienst Sociale Zaken.
Officiële benaming: Toegangsbadge voor openbaar toilet voor gehandicapten.
Laatste update fiche: 18/04/2017.