Kinderopvang (buitenschoolse) - sociaal of gratis tarief BKO 't ApPelBoomPje (Kinderen, Buitenschoolse kinderopvang, OCMW) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderopvang (buitenschoolse) - sociaal of gratis tarief BKO 't ApPelBoomPje

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Gezinnen die in een moeilijke financiële situatie verkeren, kunnen voor de opvang van hun kind(eren) een sociaal tarief (- 50%) of - in uitzonderlijke omstandigheden - gratis opvang bekomen.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Willebroek
 • sociaal tarief:
  • voor ouders die het leefloon genieten of tewerkgesteld zijn in een bijzonder tewerkstellingsproject (bijvoorbeeld art. 60§7 van de OCMW-wetgeving)
  • of mits een aanvraag via het OCMW, dat vervolgens adviseert op basis van uw huidige gezins- en financiële situatie
 • gratis tarief: uitzonderlijk kan op basis van de (kans-)armoedesituatie van het gezin gratis opvang toegekend worden

Aanvragen

Waar?

BKO ?t ApPelBoomPje

Hoe?

Sociaal tarief: u maakt een afspraak bij het OCMW om uw situatie te bespreken en vraagt hen om een attest op te maken dat het sociaal tarief adviseert. Dit attest brengt u mee als u uw kind komt inschrijven in de opvang. Als uw kind al ingeschreven is bezorgt u dit attest aan de verantwoordelijke van de kinderopvang.

Gratis tarief: u maakt een afspraak met de coördinator van de opvang en brengt alle nodige documenten mee. Er wordt een individueel administratief dossier opgemaakt en voorgelegd aan het college van Burgemeester en Schepenen. Zij beslissen over het toekennen van het gratis tarief. Deze beslissing wordt jaarlijks geëvalueerd. Het desbetreffende dossier ligt ter inzage voor Kind & Gezin.

Bedrag?

 • sociaal tarief: 50% van de normale tarieven

Meebrengen

 • sociaal tarief:
  • een attest van het OCMW dat u leefloon geniet (of tewerkgesteld bent in een bijzonder statuut)
  • of een attest waarin het OCMW op basis van uw financiële en gezinssituatie adviseert een sociaal tarief toe te kennen
 • gratis tarief: voor het gratis tarief brengt u met de inschrijving in ?t ApPelBoompje alle bewijzen van inkomen en vaste kosten mee, evenals alle documenten waarmee u het gratis tarief zou kunnen rechtvaardigen

Contacteer

Organisatie BKO ?t ApPelBoomPje
Adres Boomsesteenweg 67
2830 Willebroek
Tel 03 866 35 59 (buiten de schooluren)
0499 93 97 78 (kantooruren)
Fax 03 886 16 32
Website http://www.willebroek.be/
E-mail els.broothaerts@willebroek.be
Openingsuren 07u00 ? 18u00 (buiten de schooluren)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Willebroek.
Officiële benaming: sociaal of gratis tarief gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang.
Laatste update fiche: 27/03/2008.