Personenalarmsysteem - toelage (Ouderen, Personen met een handicap, Personenalarmsysteem, Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Personenalarmsysteem - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Mortsel komt tussen in de huurprijs van een personenalarmsysteem. Dit toestel laat toe dat men in geval van nood met een zendertje - dat men altijd bij zich heeft - een signaal stuurt naar een alarmcentrale. Deze waarschuwt op haar beurt dan één van de personen die zich bereid hebben verklaard om in geval van nood hulp te bieden.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Mortsel
  • u huurt een personenalarmsysteem

Aanvragen

Waar?

Stad Mortsel ? dienst sociale zaken

Hoe?

U vraagt de toelage voor 1 november bij de Dienst sociale zaken van de stad Mortsel. Het aanvraagformulier kan u bekomen bij de dienst sociale zaken.

Bedrag?

  • de helft van het betaalde huurgeld met een maximum van 123,95 euro per jaar

Meebrengen

  • huurcontract en betalingsbewijzen van het personenalarmsysteem

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Mortsel.
Officiële benaming: Toelage voor de gebruikers van een personenalarmsysteem.
Laatste update fiche: 07/04/2008.