Minder Mobielen Centrale (Mantelzorg, Zieken, Vrijwilligerswerk, Ouderen, Thuiszorg, Gezinnen, Bejaardenhulp, OCMW, Vrijwilligers, Ziekte, Zorgbehoevenden, Bejaarden, MMC) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Minder Mobielen Centrale

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een vervoerdienst voor mensen met verplaatsingsproblemen. Het transport wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs in ruil voor een beperkte vergoeding.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Kalmthout
 • u hebt verplaatsingsproblemen omwille van ouderdom, ziekte of handicap
 • uw inkomen bedraagt hoogstens tweemaal het leefloon
 • voor het aangevraagde traject bestaat geen openbaar vervoer bestaan, tenzij u onmogelijk het openbaar vervoer kunt gebruiken door uw toestand

Aanvragen

Waar?

OCMW Kalmthout

Hoe?

U contacteert de verantwoordelijke van de centrale.

Een maatschappelijk werkster komt bij u langs om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet en om u de werking uit te leggen.

Uw lidkaart is geldig tot 31 december van het lopende jaar.

U vraagt als gebruiker uw rit minstens 2 werkdagen vooraf aan. Weekendritten vraagt u dus op werkdagen aan.

U vraagt elke rit aan via de centrale. De centrale zoekt steeds de meest geschikte chauffeur.

U moet de centrale vooraf inlichten wanneer u het traject van een rit wil wijzigen.

Bedrag?

 • alleenstaanden betalen 10 euro lidgeld per jaar
 • koppels of samenwonenden betalen 15 euro per jaar
 • u betaalt 0,30 euro per kilometer contant aan de chauffeur, vanaf het thuisadres van de chauffeur en terug
 • u krijgt hiervoor een ontvangstbewijs

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • recente inkomensgegevens
 • klever van mutualiteit

Bijkomende informatie

De MMC van Kalmthout is een dienst van het OCMW in samenwerking met Taxistop Gent. Taxistop heeft een extra verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten voor de gebruikers en de chauffeurs. Deze extra verzekering geldt niet voor begeleiders van de gebruiker of de chauffeur.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kalmthout.
Officiƫle benaming: Minder Mobielen Centrale.
Laatste update fiche: 15/05/2012.