Sociaal-pedagogische toelage (Opvoeding, Mannen, Kinderen, Personen met een handicap, Invaliden, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal-pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Holsbeek voorziet een jaarlijkse toelage ter ondersteuning van de ouder(s) of voogd die thuis instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Holsbeek
  • het kind met de handicap is niet ouder dan 21 jaar
  • het kind heeft een handicap van minstens 66 %
  • de Vlaamse Zorgverzekering komt niet tussen

Aanvragen

Waar?

Gemeente Holsbeek - Dienst Financiën

Hoe?

U vraagt de toelage aan bij de Dienst Financiën van Holsbeek voor 31 december. Het aanvraagformulier kan u bekomen bij de dienst Financiën of downloaden op de website van Holsbeek (link).

Bedrag?

  • 100 euro per kind wanneer het thuis opgevoed en verzorgd wordt
  • 75 euro per kind wanneer het in een externaat verblijft
  • 50 euro per kind wanneer het in een internaat verblijft

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • bewijs van verhoogde kinderbijslag

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Holsbeek.
Officiële benaming: Sociaal-pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 08/05/2008.