Participatiepremie voor jongeren - OCMW Scherpenheuvel-Zichem (Jongeren, Cultuur, Sport, Jeugd, OCMW, Participatie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Participatiepremie voor jongeren - OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW kent een premie toe aan jongeren die deelnemen aan sociale, culturele en sportieve activiteiten.

Voorwaarden

U woont in Scherpenheuvel-Zichem en:

 • u bent hoogstens 26 jaar
 • het netto gezinsinkomen per maand bedraagt hoogstens:
  • 1.634,73 euro voor een gezin, vermeerderd met 100 euro per kind ten laste
  • 1.226,04 euro voor een alleenstaande
 • u vraagt een tussenkomst voor inschrijvingsgeld, lidgeld, kostprijs, benodigdheden, uitrusting of toegangstickets voor:
  • activiteiten van een vereniging, (sport)club, jeugdbeweging …
  • activiteiten georganiseerd door de stadsdiensten zoals de grabbelpas
  • activiteiten van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord en voor Beeldende Kunst
  • schoolreizen of schooluitstappendag
  • toerisme of georganiseerde vakanties van het Steunpunt Vakantieparticipatie
  • de eigen programmatie van den egger (programmabrochure)

Aanvragen

Waar?

OCMW Scherpenheuvel-Zichem - Sociaal Huis

Hoe?

U vraagt de premie aan in het Sociaal Huis bij de sociale dienst van het OCMW. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de premie uitbetaald.

Bedrag?

U ontvangt:

 • hoogstens 200 euro of 90% van de kostprijs per persoon voor de periode van
  1 januari tot en met 31 december
 • een bijkomende premie van hoogstens 50 euro per jongere voor de eigen programmatie van den egger

(bedragen geldig vanaf 1 september 2013)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs van uw gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente
  loonfiche …)
 • bewijs van betaling van het lidmaatschap, de activiteit, de uitrusting of de benodigdheden
 • bewijs van inschrijving/deelname, bewijs van schoolreis/schooluitstap
 • ticket van de voorstelling in den egger.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis - OCMW Scherpenheuvel.
Officiële benaming: Sociale, culturele en sportieve participatiepremie voor jongeren.
Laatste update fiche: 02/12/2013.