Mantelzorgpremie OCMW Scherpenheuvel-Zichem (Mantelzorg, Palliatieve zorg, Personen met een handicap, OCMW, Zorgbehoevenden, Chronisch zieken) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie OCMW Scherpenheuvel-Zichem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Een mantelzorger is een persoon die regelmatig zorg verleent aan iemand uit zijn onmiddellijke omgeving. Sommige mantelzorgers zorgen voor een chronisch ziek kind, een partner met een handicap of een dementerende ouder. Anderen helpen een zus, een vriendin of een buurman die op zorg is aangewezen.
Het OCMW biedt een financiƫle ruggensteun aan zorgbehoevende personen die een beroep doen op mantelzorgers, zo kunnen ze de mantelzorgers eens in de bloemetjes zetten.

Voorwaarden

De zorgbehoevende woont in Scherpenheuvel-Zichem en:

 • ofwel heeft een beperkte zelfredzaamheid van minstens 12 punten
 • ofwel heeft een arbeidsongeschiktheid van minstens 80%
 • ofwel ontvangt als min 21 jarige verhoogde kinderbijslag door een handicap
 • ofwel komt in aanmerking voor palliatieve zorg
 • ontvangt:
  • geen mantelzorgpremie van de Vlaamse Zorgverzekering
  • geen persoonlijk assistentiebudget
 • is niet permanent opgenomen in een instelling, ziekenhuis of woonzorgcentrum

Aanvragen

Waar?

OCMW Scherpenheuvel-Zichem - Sociaal Huis

Hoe?

U vraagt de premie aan bij de dienst voor personen met een handicap bij het OCMW. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de premie uitbetaald.

Bedrag?

De zorgbehoevende ontvangt 50 euro per maand per verzorgingssituatie.

De premie wordt maandelijks uitbetaald.

(bedrag geldig vanaf 1 januari 2010) 

Meebrengen

 • identiteitskaart zorgbehoevende
 • ofwel attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over:
  • ofwel verminderde zelfredzaamheid
  • ofwel arbeidsongeschiktheid
 • ofwel verklaring van de geneesheer over de palliatieve zorg

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis - OCMW Scherpenheuvel.
Officiƫle benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 02/12/2013.