Schuldbemiddeling - OCMW Sint-Laureins (Schuldbemiddeling, OCMW) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Schuldbemiddeling - OCMW Sint-Laureins

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De dienst schuldbemiddeling staat mensen bij die kampen met problemen van schuldoverlast. Het doel van de overeenkomst bestaat erin de perso(o)n(en) te helpen het financieel evenwicht te herstellen en de schulden af te betalen op een menswaardige wijze. De dienst schuldbemiddeling controleert de gegrondheid van de schulden en maakt afbetaalplannen op met de schuldeisers.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Sint-Laureins
 • bereid zijn om aan de eigen financiële situatie te werken
 • bereid zijn geen nieuwe schulden te maken of aankopen te doen tenzij na bespreking met de maatschappelijk werk(st)er
 • zich aan het overeengekomen aflossingsplan te houden, zowel wat het bedrag als wat de betalingstermijn betreft
 • actief meewerken met de begeleiding

Aanvragen

Waar?

OCMW Sint-Laureins – Sociale Dienst - Dienst schuldbemiddeling

Hoe?

U kan zich bij de Sociale Dienst aanmelden elke voormiddag tussen 9u00 en 11u30 of in de namiddag op afspraak.

Bedrag?

 • de dienstverlening van het OCMW is gratis

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • SIS-kaart
 • inkomstenbewijzen
 • bewijzen van maandelijks en jaarlijkse kosten
 • bewijzen van roerende (spaargelden) en onroerende (eigendommen) inkomsten
 • bewijzen van schulden

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Sint-Laureins.
Officiële benaming: Schuldbemiddeling.
Laatste update fiche: 20/05/2008.