Minder mobielen centrale (Mindermobielencentrale, Vervoerproblemen, Personen met een handicap, Invaliden, Mobiliteit, Vervoerdienst) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Minder mobielen centrale

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De Minder Mobielen Centrale is in juni 1995 opgericht in samenwerking met het Centrum voor Positieve Aanwending vzw. Het doel is om mensen met verplaatsingsproblemen toch de nodige transportmogelijkheden te bieden. Bijvoorbeeld om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een activiteit van een vereniging, om naar de kapper te gaan,… (géén boodschappen)

Voorwaarden

  • inwoner zijn van Sint-Laureins en behoren tot één van volgende categoriën:
    • bejaarden
    • personen met een handicap
    • mensen in een sociale noodsituatie
  • het inkomen mag niet hoger zijn dan twee maal het bedrag van het leefloon van de categorie waartoe men behoort (alleenstaande, samenwonende of alleenstaande met kinderlast)

Aanvragen

Waar?

OCMW Sint-Laureins – Sociale Dienst

Hoe?

U kan zich bij de Sociale Dienst aanmelden elke voormiddag tussen 9u00 en 11u30 of in de namiddag op afspraak.

Bedrag?

Voor de Minder Mobielen Centrale betaalt u 7 euro lidgeld per jaar. Hierbij is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen. Ook dient u de kilometers van de chauffeur te vergoeden aan 0,25 euro per kilometer. Het aantal te betalen kilometers omvat het gevraagde traject plus de afstand van bij de chauffeur tot aan de woonplaats van de gebruiker en terug.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • inkomenstenbewijzen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Sint-Laureins.
Officiële benaming: Minder mobielen centrale.
Laatste update fiche: 20/05/2008.