Huurwaarborg - OCMW Sint-Laureins (Huisvesting, Huren, Huurwaarborg) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huurwaarborg - OCMW Sint-Laureins

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Personen die te Sint-Laureins wonen en willen verhuizen maar niet voldoende geld hebben om de huurwaarborg te betalen, kunnen beroep doen op de tussenkomst van het OCMW van Sint-Laureins. De maatschappelijk werk(st)er onderzoekt welke middelen u al dan niet heeft om de borg te betalen en ook om deze terug te betalen aan het OCMW. De huurwaarborg wordt door het OCMW op een geblokkeerde huurwaarborgspaarrekening geplaatst.

Voorwaarden

 • inwoner zijn van Sint-Laureins
 • over onvoldoende financiële middelen beschikken om zelf de huurwaarborg te voorzien
 • binnen de maand na verhuur dient een plaatsbeschrijving te worden opgemaakt
 • de waarborg mag niet meer dan 3 maanden huur bedragen
 • de huurwaarborg dient te worden terugbetaald eventueel via afbetaalplan

Aanvragen

Waar?

OCMW Sint-Laureins – Sociale Dienst

Hoe?

U kan zich bij de Sociale Dienst aanmelden elke voormiddag tussen 9u00 en 11u30 of in de namiddag op afspraak. U dient een ongetekend exemplaar van het huurcontract voor te leggen aan de maatschappelijk werk(st)er.

Bedrag?

De dienstverlening van het OCMW is gratis, de huurwaarborg moet wel worden terugbetaald

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • SIS-kaart
 • inkomstenbewijzen
 • bewijzen van maandelijks en jaarlijkse kosten
 • bewijzen van roerende (spaargelden) en onroerende (eigendommen) inkomsten
 • bewijzen van schulden

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Sint-Laureins.
Officiële benaming: Huurwaarborg.
Laatste update fiche: 20/05/2008.