Regenwaterput of infiltratievoorziening - premie stad Antwerpen (Huisvesting) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Regenwaterput of infiltratievoorziening - premie stad Antwerpen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Antwerpen geeft een premie voor de installatie van een regenwaterput of infiltratievoorziening bij bestaande woningen.

Voorwaarden, aanvragen en meebrengen

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 500 euro voor de installatie van een regenwaterput of een infiltratievoorziening. De premie kan nooit meer bedragen dan honderd procent van het totaalbedrag van de aanvaarde facturen. U kunt een premie ontvangen, ofwel voor een regenwaterput, ofwel voor een infiltratievoorziening.

Wie komt in aanmerking voor een premie?

Als u plannen hebt om een regenwaterput of infiltratievoorziening te installeren aan een bestaande woning, dan kunt u als eigenaar een premie krijgen. Dit kan als u een flat of een eengezinswoning bewoont, zelfs in samenwerking met uw buren. De premie geldt enkel voor particulieren. 

Bij nieuwbouw bent u verplicht zelf een regenwaterput of infiltratievoorziening te installeren. Hiervoor ontvangt u geen premie.

Wat zijn de voorwaarden?

De technische eisen waarmee u rekening moet houden bij de aanleg van een regenwaterput of infiltratievoorziening, werden vastgelegd door de Vlaamse overheid in de 'code van goede praktijk: hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen'.

De belangrijkste bepalingen bij de aanleg van een regenwaterput zijn:

 • De inhoud van de tank bedraagt minimum 3 000 liter. 
 • Minimum ��n toilet en/of wasmachine is aangesloten op de regenwaterput. 
 • Kranen die aangesloten worden op de put dragen het label 'geen drinkwater'.
 • Het regenwater mag niet in de drinkwaterleidingen terechtkomen. Daarom mag er geen contact zijn tussen de regenwaterleiding en de drinkwaterleiding. 
 • De inhoud van de tank is afgestemd op het dakoppervlak:
Horizontale dakoppervlakte Minimale tankinhoud
50 tot 60 m� 3 000 liter
61 tot 80 m� 4 000 liter
81 tot 100 m� 5 000 liter
101 tot 120 m� 6 000 liter
121 tot 140 m� 7 000 liter
141 tot 160 m� 8 000 liter
161 tot 180 m� 9 000 liter
181 tot 200 m� 10 000 liter
> 200 m� 5 000 liter per 100 m�

Bij een infiltratievoorziening moet u minimum 50 m� oppervlakte aansluiten.

Vraag de premie aan via het e-formulier dat u hieronder vindt.

Door het invullen van het aanvraagformulier verklaart u:

 • kennis genomen te hebben van het stedelijk premiereglement;
 • kennis genomen te hebben dat de aansluiting op de straatriool gebeurt door rio-link (tel. 0800 57 089).
 • de plaatsing van de hemelwaterinstallie en/of infiltratievoorziening uit te voeren conform de regels van goede praktijk;
 • de installatie goed te onderhouden en een normale werking van de installatie te verzekeren gedurende minstens tien jaar;
 • dat een stadsafgevaardigde toegang heeft om ter plaatse de naleving en de bepalingen van dit reglement te controleren;
 • dat de verstrekte inlichtingen correct en volledig zijn.

Meer info?

Vraag een infopakket via ecohuis@stad.antwerpen.be of op tel. 03 217 08 11.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Antwerpen.
Officiële benaming: Premie voor de aanleg van een infiltratie(voorziening).
Laatste update fiche: 01/10/2014.