Kinderopvang - dienst voor onthaalouders (Kinderopvang, Kinderen, Onthaalouders, Gezinnen, OCMW) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderopvang - dienst voor onthaalouders

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De dienst werkt samen met onthaalouders voor de opvang van kinderen, van wie beide ouders werken of zelf niet kunnen instaan voor de opvang van hun kind. De dienst is erkend voor Kind en Gezin.

De dienst voor onthaalouders voorziet dagopvang voor kinderen van 0 jaar tot zij het lager onderwijs verlaten. In specifieke situaties en noodgevallen kan de dienst de opvang verzekeren tijdens de nacht en tijdens het weekend.

Voorwaarden

voor ouders die beide werken of zelf niet kunnen instaan voor de opvang van hun kind

Aanvragen

Waar?

OCMW Kalmthout

Hoe?

In samenspraak met de dienst kiezen de ouders het opvanggezin waaraan zij hun kind wensen toe te vertrouwen. Samen maken zij concrete afspraken rond verzorging en opvoeding.

Bij een aanvraag voor opvang tracht de dienst zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de (aanstaande) ouders. De opvangouder heeft echter ook de vrije keuze over het al dan niet aanvaarden van een kindje.

Bedrag?

De ouders betalen een bijdrage op basis van hun gezinsinkomen volgens tarieven vastgesteld door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Er wordt een fiscaal attest afgeleverd voor de opvangkosten van kinderen tot 12 jaar.

Meebrengen

  • identiteitsgegevens
  • alle gegevens om de bijdrage te berekenen : aanslagbiljet van de belastingen

Bijkomende informatie

De onthaalouder mag per kwartaal niet meer dan gemiddeld 4 kinderen voltijds opvangen, eigen kinderen die nog niet naar de kleuterschool gaan meegerekend. Het maximum aantal gelijktijdig aanwezige kinderen kan niet meer zijn dan 8.

Alle onthaalgezinnen werken onder toezicht van de dienstverantwoordelijke. De onhaalouder krijgt regelmatig vorming. De onthaalgezinnen hebben een eigen statuut en krijgen een vaste vergoeding per dag en per kind. De onthaalgezinnen kunnen ook gebruik maken van een uitgebreide speel-o-theek, zodat de kindjes gevarieerd speelgoed hebben.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kalmthout.
Officiƫle benaming: Dienst voor Onthaalouders.
Laatste update fiche: 20/05/2010.