Pensioenen - Rust- en overlevingspensioen (Pensioen, Pensioenaanvraag, Weduwepensioen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Pensioenen - Rust- en overlevingspensioen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Op een bepaalde leeftijd kunt u op pensioen gaan. Er bestaan in België drie pensioenstelsels:

 • pensioenstelsel voor werknemers
 • pensioenstelsel voor zelfstandigen
 • pensioenstelsel voor ambtenaren

Als u in verschillende stelsels werkte, ontvangt u een gemengd pensioen.

Een overlevingspensioen ontvangt u als u weduwe of weduwnaar bent. Dan hebt u recht op het pensioen van uw overleden echtgenoot of echtgenote. 

Voorwaarden

Voor het rustpensioen gelden volgende algemene regels:

 • u hebt een bepaalde leeftijd
  • de wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar
  • vervroegd pensioen is mogelijk vanaf 60 jaar als uw totale loopbaan minimum 40 jaar telt.
 • u hebt geen inkomen uit een beroepsactiviteit dat hoger is dan een bepaald grensbedrag
 • tijdens uw loopbaan heeft u of uw werkgever de wettelijke bijdragen betaald

Voor het overlevingspensioen gelden op het ogenblik van overlijden volgende algemene regels:

 • u bent minstens 45 jaar oud
 • u bent minstens één jaar gehuwd
 • u ontvangt geen ziekte- of werkloosheidsuitkering of een uitkering voor loopbaanonderbreking

Hierop zijn een aantal uitzonderingen. De volledige regelgeving raadpleegt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Aanvragen


Waar?

 • ofwel bij de Pensioendienst van uw gemeentehuis
 • ofwel online via mypension.be

Hoe?

Rustpensioen: als u de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt, moet u normaal geen aanvraag indienen. Als u vervroegd op pensioen gaat, moet u wel een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.

Overlevingspensioen: als uw huwelijkspartner al met pensioen was, wordt automatisch onderzocht of u recht heeft op het overlevingspensioen. Als uw huwelijkspartner nog niet met pensioen was, moet u een aanvraag indienen op het gemeentehuis.

Bedrag?

Hoeveel het pensioen bedraagt, hangt van een aantal zaken zoals hoelang u gewerkt heeft en hoeveel bijdragen u betaald heeft. U kunt online berekenen hoeveel u zal ontvangen via mypension.be

Het pensioen wordt uitbetaald door de Rijksdienst voor Pensioenen (werknemers en zelfstandigen) of de Pensioendienst voor de overheidssector (ambtenaren). Dat gebeurt met een postcheque of via storting op uw bankrekening.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • loopbaangegevens
 • volmacht als de betrokkene niet zelf de aanvraag kan doen

Bijkomende informatie

Voor meer online informatie kunt u terecht bij:

Contacteer

Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel

Open van 9u tot 11u30 en van 13u30 tot 16u

Laatste update fiche: 19/08/2020.