Sociale dienst - OCMW Kalmthout (Financiële problemen, Zieken, Kinderbijslag, Pensioen, Huurproblemen, Financiële uitkering, Kansarmen, OCMW, Sociale dienst, Sociale dienstverlening, Ziekte, Huurwaarborg, Voorschotten, Gezondheidskosten, Gezondheidszorg) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociale dienst - OCMW Kalmthout

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst hebben als taak personen of gezinnen die zich in probleemsituaties bevinden te helpen bij het opheffen of verbeteren van hun situatie.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Kalmthout
  • personen die hulp wensen bij het oplossen van hun problemen van financiële, psychische, relationele, administratieve of sociale aard

Aanvragen

Waar?

OCMW Kalmthout

Hoe?

Bel eens op of loop even binnen iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. De maatschappelijk assistente zal dan samen met u de situatie bespreken en samen met u naar een oplossing voor uw problemen zoeken.  Soms moet er doorverwezen worden, maar voor vele zaken kunnen de OCMW-diensten zelf helpen.

Bedrag?

  • deze dienstverlening is gratis

Meebrengen

  • identiteitskaart

Bijkomende informatie

Wanneer u hulp vraagt aan het OCMW zal de maatschappelijk assistente een sociaal onderzoek doen en een sociaal verslag opstellen dat wordt voorgelegd aan de raadsleden van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst.  Dit bestuursorgaan beslist over de steunverlening.  In dringende gevallen kan ook de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn beslissen hulp te geven.  Soms wordt de hulpverlening gekoppeld aan bepaalde voorwaarden.  Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt.  U mag er zeker van zijn dat alles wat u vertelt vertrouwelijk wordt behandeld.  De maatschappelijk assistentes en de leden van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Bij de sociale dienst kan u terecht voor :

  • het aanvragen van het leefloon
  • het bespreken van financiële problemen en vragen ivm een menswaardig bestaan
  • advies of bemiddeling bij huisvestings- of huurproblemen
  • begeleiding bij het zoeken naar werk (sociale tewerkstelling)
  • administratieve hulp : invullen van allerlei documenten
  • hulpverlening bij problemen van psychische, relationele of sociale aard

Contacteer:

  

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kalmthout.
Officiële benaming: Sociale dienst.
Laatste update fiche: 13/07/2011.