Minder Mobielen Centrale - OCMW Ranst (Mindermobielencentrale, Vervoerproblemen, Personen met een handicap, Invaliden, Vervoerdienst) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Minder Mobielen Centrale - OCMW Ranst

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons weten



Omschrijving

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een dienst waarbij vrijwillige chauffeurs instaan voor vervoer (onder andere naar kaartnamiddagen, kapper, naar vrienden,…) van personen die over geen andere vervoersmogelijkheden beschikken tengevolge van hun geestelijke, lichamelijke of sociale toestand.

Voorwaarden

  • u bent minder mobiel wegens ziekte, ouderdom of handicap
  • u heeft geen auto
  • u kan zich niet verplaatsen via het openbaar vervoer
  • uw inkomen mag niet hoger zijn dan tweemaal het bedrag van het leefloon van de categorie waartoe u behoort

Aanvragen

Waar?

OCMW Ranst

Hoe?

U maakt een afspraak met het OCMW van Ranst om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet.

Bedrag?

  • 7 euro jaarlijks lidgeld
  • 0,30 euro per kilometer en 0,12 euro per rit (voor de administratiekosten)

(bedragen juni 2010).


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Ranst.
Officiële benaming: Minder Mobielen Centrale (M.M.C.).
Laatste update fiche: 24/06/2010.