Personenalarmtoestel - OCMW Ranst (Zieken, Ouderen, Invaliden, Personenalarmsysteem) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Personenalarmtoestel - OCMW Ranst

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het PAS-toestel is een eenvoudig hulp-oproepsysteem waarmee u op elk moment van de dag een noodoproep kan doorgeven en praten met een hulpverlener. Het personenalarmeringstoestel wordt door een eenvoudige druk op de knop in werking gezet. Via een dag- en nacht bemande centrale van het Wit-Gele Kruis wordt de noodoproep onmiddellijk doorgegeven aan de door de gebruiker opgegeven hulpverleners (familie, buren,…).

Voorwaarden

  • inwoner zijn van Ranst
  • een medisch attest
  • beschikken over een telefoontoestel

Aanvragen

Waar?

OCMW Ranst – sociale dienst

Hoe?

U vraagt bij het OCMW het aanvraagformulier en de verklaring die door de huisarts moet ingevuld worden. Als de formulieren ingevuld binnengebracht worden kan het toestel geplaatst worden.

Bedrag?

Het OCMW stelt het alarmtoestel gratis ter beschikking. Er dient wel een éénmalige waarborg te worden betaald van  25,00 euro (bedrag juni 2008).


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Ranst.
Officiële benaming: Personenalarmeringstoestel (PAS toestel).
Laatste update fiche: 20/06/2008.