Huursubsidie serviceflats - OCMW Boom (Serviceflats, Ouderen, Rusthuis) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huursubsidie serviceflats - OCMW Boom

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De huursubsidie is een toelage die kan worden toegekend aan bewoners van de serviceflats van het OCMW Boom.

Voorwaarden

  • voor bewoners van serviceflats van het OCMW Boom
  • het gezamenlijk bruto maandinkomen van de aanvragers mag niet hoger zijn dan 1.041,53 euro per maand (verhoogd met 111,05 euro per maand voor een persoon ten laste)

Aanvragen

Waar?

Woon- en Zorgcentrum Den Beuk – Serviceflats
Sociale Dienst – Marleen Wyckman

Hoe?

U neemt contact op met de sociale dienst van het Woon- en Zorgcentrum Den Beuk.

Bedrag?

Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend: (dagprijs X 365 – bruto inkomen/4)/12

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • inkomensbewijzen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Boom - Sociale Dienst.
Officiële benaming: Huursubsidie serviceflats OCMW.
Laatste update fiche: 23/06/2008.