Huursubsidie doorgangswoning - OCMW Boom (Wonen, Huisvesting, OCMW) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huursubsidie doorgangswoning - OCMW Boom

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Boom biedt aan de bewoners van de doorgangswoningen van het OCMW een bijkomende financiële steun aan als tegemoetkoming in de huur.

Voorwaarden

  • voor inwoners van de gemeente Boom
  • huurder van een doorgangswoning van het OCMW Boom
  • uw inkomen is lager of gelijk aan het leefloon persoon met gezinslast
    (930,14 euro per 1 mei 2008 - voor het actuele bedraag, raadpleeg de fiche rond het leefloon)

Aanvragen

Waar?

OCMW Boom – sociale dienst

Hoe?

U vraagt de toelage aan bij de sociale dienst van het OCMW Boom. De betaling gebeurt op het einde van elke maand.

 

Bedrag?

De toelage wordt berekend volgens de formule: (911,93 euro – netto maandinkomen)/3

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van inkomsten

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Boom - Sociale Dienst.
Officiële benaming: Huursubsidie doorgangswoning.
Laatste update fiche: 20/06/2008.