Mantelzorgpremie - gemeente Overijse (Mantelzorg, Ouderen, Invaliden, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - gemeente Overijse

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Overijse kent een mantelzorgpremie toe aan personen die thuis een zorgbehoevend bejaarde of gehandicapte ouder of grootouder verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Overijse
 • voor personen en gezinnen die thuis een zorgbehoevend bejaarde ouder of grootouder verzorgen 
 • de zorgbehoevende: 
  • is 70 jaar of ouder per 1 januari van het jaar waarin de aanvraag gebeurt of heeft een erkende handicap van minstens 66%
  • is ouder of grootouder van de mantelzorger of diens echtgeno(o)t(e)
  • maakt deel uit van het gezin waarvan de mantelzorger of zijn/haar echtgeno(o)t(e) gezinshoofd is
  • woont voor het eerste en het laatste jaar van de inwoning minstens 3 maanden bij de mantelzorger

Aanvragen

Waar?

Gemeente Overijse – dienst Bevolking

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie aan bij de Bevolkingsdienst van de gemeente Overijse. De aanvraag moet uiterlijk op 31 december ingediend worden en moet jaarlijks hernieuwd worden. Een invulformulier is beschikbaar via het i-loket van de gemeentelijke website www.overijse.be.

Bedrag?

 • 49,58 euro per jaar

Meebrengen

 • attest met graad van invaliditeit ( enkel indien betrekking op perso(o)n(en) jonger dan 70 jaar)

Contacteer

Organisatie Gemeente Overijse – dienst Bevolking
Adres

Justus Lipsiusplein 9 ( postadres )
Waversesteenweg 2 ( loket )
3090 Overijse

Tel 02 785 33 63
Fax 02 687 39 69
Website www.overijse.be
E-mail burgerzaken@overijse.be
Openingsuren    elke werkdag van 8u15 tot 11u45, dinsdagavond van 17u00 tot 19u45 en woensdag van 14u00 tot 16u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Overijse.
Officiële benaming: Gemeentelijke premie voor thuisverzorging van bejaarde of gehandicapte (groot)ouders.
Laatste update fiche: 23/06/2008.