Kinderen met een handicap - gemeentelijke toelage opvoed(st)er (sociaal pedagogische toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderen met een handicap - gemeentelijke toelage opvoed(st)er

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Herzele kent een toelage toe aan de opvoed(st)er van kinderen met een handicap 

Voorwaarden

  • het volledige kalenderjaar inwoner van Herzele zijn.
  • het kind mag op 1 januari van het aavraagjaar niet ouder dan 25 jaar zijn.
  • op 1 januari van het aanvraagjaar werd minstens 66% invaliditeit toegekend aan het kind door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Aanvragen

Waar?

Gemeente Herzele - dienst Sociale Zaken

Hoe?

De gezinnen worden door het gemeentebestuur automatisch aangeschreven.  Er wordt hen een aanvraagformulier opgestuurd dat moet ingevuld worden en terugbezorg op de dienst. Aanvraagformulieren kunnen steeds opgevraagd worden op de dienst Sociale Zaken.

Bedrag?

  • 170 euro per kind met een handicap

Meebrengen

  • identiteitskaarten
  • invaliditietsbewijs van de FOD Sociale Zekerheid

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het sociaal Huis Herzele.
Officiƫle benaming: gemeentelijke toelage opvoed(st)er kinderen met een handicap.
Laatste update fiche: 17/01/2013.