Mindervalidenpas (Ouderen, Handicap (visueel), Handicap (auditief), Handicap (cognitief), Handicap (fysisch/lichamelijk), Handicap (mentaal), Handicap (spraak- en taalstoornissen), Handicap (psychisch)) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mindervalidenpas

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Beringen reikt een Andersvalidenpas uit waarmee u gratis toegang hebt tot toren, speeltuin en plonsvijver in recreatieoord Het Fonteintje. Deze Andersvalidenpas vervangt de bestaande Mindervalidenpas.
Met de Andersvalidenpas kunt u tegen verminderde prijs deelnemen aan enkele sportactiviteiten die de Stedelijke Adviesraad voor andersvaliden organiseert.

U raadpleegt de Dienst Individueel Welzijnswerk voor informatie over de activiteiten, plaats, data, uren en korting.

Voorwaarden

U woont en Beringen en:

 • ofwel u hebt een invaliditeit van minstens 66%
 • ofwel u hebt een verminderde zelfredzaamheid

Aanvragen

Waar?

Gemeente Beringen - Dienst Individueel Welzijnswerk

Hoe?

Ofwel  hebt een Mindervalidenpas: u ruilt deze in voor de nieuwe Andersvalidenpas.

Ofwel u hebt nog geen Andersvalidenpas:

 • u vraagt het aanvraagformulier op bij de Dienst Individueel Welzijnswerk
 • u dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij de Dienst Individueel Welzijnswerk
 • u ontvangt uw Andersvalidenpas

U betaalt zelf het volledige bedrag. Nadien vraagt u de Dienst Individueel Welzijnswerk om het bedrag van de korting aan u terug te betalen.

Bedrag?

U krijgt vermindering op de prijs naargelang de activiteit waaraan u deelneemt.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest:
  • ofwel over uw invaliditeit
  • ofwel over uw verminderde zelfredzaamheid

Contacteer

U raadpleegt mevrouw Sophie Winderickx van de Dienst Individueel Welzijnswerk voor meer informatie over de Andersvalidenpas.
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Beringen.
Officiƫle benaming: Mindervalidenpas.
Laatste update fiche: 11/09/2014.