Minder Mobielen Centrale (MMC) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Minder Mobielen Centrale

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De Minder Mobielen Centrale is een dienstverlening van OCMW Oudenaarde en richt zich tot personen met een beperkt inkomen, die verplaatsingsmoeilijkheden hebben.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Oudenaarde
  • met vervoersproblemen omwille van ziekte, leeftijd, handicap… 
  • uw inkomen is lager dan tweemaal het barema van het leefloon
  • u kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer of er is geen openbaar vervoer voorhanden

Aanvragen

Waar?

OCMW Oudenaarde – sociale dienst

Hoe?

U dient zich aan te melden bij de sociale dienst van OCMW Oudenaarde.

Bedrag?

  • lidgeld per jaar: 7,00 euro
  • per rit: 0,30 euro per gereden kilometer

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van gezinsinkomen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Oudenaarde.
Officiële benaming: Minder Mobielen Centrale.
Laatste update fiche: 07/01/2009.