Kansenpas - OCMW Oudenaarde (Vrije Tijd, Cultuur, Leefloon, Participatie, Gewaarborgd inkomen voor bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kansenpas - OCMW Oudenaarde

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De kansenpas geeft recht op vermindering op allerlei culturele activiteiten en vrijetijdsinitiatieven.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Oudenaarde
  • genieten van het leefloon of het gewaarborgd inkomen / de inkomensgarantie voor ouderen
  • genieten van een inkomen dat lager is dan 80% van het socio-vitaal inkomen.

Aanvragen

Waar?

OCMW Oudenaarde - sociale dienst

Stad Oudenaarde - sociale dienst

Hoe?

U meldt zich aan bij de sociale dienst van stad of OCMW. Het aanvraagformulier wordt op de dienst ingevuld en bewaard.

Bedrag?

De OK-pas is gratis en geeft recht op kortingen op allerhande culturele en vrijetijdsactiviteiten:

  • 1,50 euro voor een activiteit van een halve dag
  • 3,00 euro voor een activiteit van een volledige dag
  • 25% van het abonnementsgeld of lidgeld

Meebrengen

  • identiteitskaaart
  • een attest inzake het gewaarborgd inkomen / de inkomensgarantie voor ouderen
  • bewijs van het maandelijkse gezinsinkomen, onderhoudsgeld voor de volwassene, aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing, bewijs huishuur, bewijs afbetaling lening

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Oudenaarde.
Officiƫle benaming: OK-pas Oudenaarde.
Laatste update fiche: 18/07/2008.