Sociaal tarief buitenschoolse opvang gemeente Beringen - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal tarief buitenschoolse opvang gemeente Beringen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Beringen kent een sociaal tarief toe bij buitenschoolse opvang en buitenschoolse opvang XXL 'De Bengeltjes' 

Voorwaarden

 • u woont in Beringen
 • u hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds

Aanvragen


Waar?

Bij de maatschappelijk assistente van de buitenschoolse opvang XXL 'De Bengeltjes' 

Hoe?

 • u dient de aanvraag in tijdens het inschrijvingsgesprek of later
 • de maatschappelijk assistente van de dienst voert een sociaal onderzoek uit, het team van de stedelijke sociale ombudsdienst bespreekt dit en legt een advies voor aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Beringen. Het college beslist of u recht hebt op het sociaal tarief

Bedrag?

Het sociaal tarief bedraagt 50% van de ouderbijdrage.

In uitzonderlijke gevallen kan het organiserende bestuur een gratis opvang toestaan. Die uitzonderingen worden toegekend op basis van een administratief dossier dat alle relevante aspecten voor een gemotiveerde beslissing bevat.

Meebrengen

 • attest van verhoogde tegemoetkoming
 • bewijzen van uw inkomsten en uitgaven

Bijkomende informatie

 • u moet de dienst op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in de financiĆ«le toestand van het gezin
 • andere voordelen:
  • als meerdere kinderen uit uw gezin op dezelfde dag naar de opvang gaan, krijgt u 25% korting op de totale ouderbijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief
  • de kosten van kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar met een maximum van 11,20 euro per kind per dag

ContacteerOfficiƫle benaming: Sociaal tarief buitenschoolse opvang gemeente Beringen.
Laatste update fiche: 31/07/2017.