Rechtshulp - OCMW Alken (dienst rechtshulp) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Rechtshulp - OCMW Alken

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Deze dienst biedt hulp aan o.a. mensen met een laag inkomen, maar ook aan mensen die de stap tot de traditionele informatiekanalen (advocaat, notaris,…) niet kunnen of durven zetten (ten gevolge van drempelvrees, ontoereikende inkomsten,…).

De dienst rechtshulp geeft advies, bemiddelt, stelt verzoekschriften op, doet begeleiding bij bepaalde procedures …, maar pleit niet. De juriste werkt autonoom, verwijzing is eerder uitzondering, de nadruk ligt vooral op samenwerking met de Sociale Dienst van het OCMW.

Van iedere cliënt die de dienst contacteert, wordt een dossier bijgehouden en worden een aantal gegevens geregistreerd. Hoofdzakelijk bestaat de hulpverlening in het verstrekken van informatie en advies. Samen met de cliënt wordt er gesproken welke stappen er kunnen ondernomen worden om het gestelde probleem op te lossen. Zo kan er overgegaan worden tot het opstellen van een brief, een juridische argumentatie, een overeenkomst … Indien de cliënt mondig genoeg is om zichzelf te verdedigen worden er verzoekschriften of besluiten opgesteld en onderneemt de cliënt de nodige stappen om de zaak voor de rechtbank uit te leggen. In het andere geval legt de dienst aan de cliënt uit hoe hij beroep kan doen op een advocaat, eventueel een pro-deo advocaat. Indien deze eerstelijnshulp niet voldoet om een oplossing te bieden dan wordt de cliënt doorverwezen.

Het OCMW van Alken heeft een erkenning om aan schuldbemiddeling te doen. De juriste en de maatschappelijk werker van de Sociale Dienst zoeken samen met de cliënt naar een menswaardige oplossing voor het probleem van schuldoverlast en dit op een wettelijke basis.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Alken

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Alken.
Officiële benaming: Dienst rechtshulp.
Laatste update fiche: 30/07/2008.