Mantelzorgpremie - OCMW Alken (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - OCMW Alken

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Alken kent een mantelzorgpremie toe aan personen die effectief en permanent een zorgbehoevend familielid verzorgen. De toelage die hen uitbetaald wordt, is een erkenning voor hun vrijwillige inzet, en moet niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • zorgbehoevende en mantelzorger wonen minstens 1 maand in Alken
 • de mantelzorger moet de vormingsavonden rond mantelzorg bijwonen die 2 maal per jaar door het OCMW of de provincie worden georganiseerd
 • de zorgbehoevende:
  • is 65 jaar of ouder en heeft een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 9 punten
  • is tussen 21 en 64 jaar en heeft een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten
  • heeft recht op de voorkeursregeling van het ziekenfonds (verhoogde tegemoetkoming)

Aanvragen

Waar?

OCMW Alken - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de mantelzorgpremie aan bij de sociale dienst van het OCMW van Alken. De gemeentelijke premie wordt toegekend op basis van een medisch onderzoek.

Bedrag?

 • zorgbehoevende bejaarden (+65 jaar):
  • 09-11 punten: 25 euro
  • 12-14 punten: 50 euro
  • 15-16 punten: 50 euro
  • 17-18 punten: 62 euro
 • zwaar zorgbehoevenden (vanaf 21 tot 64 jaar) + inwonend:
  • 12-14 punten: 50 euro
  • 15-16 punten: 50 euro
  • 17-18 punten: 62 euro
 • in palliatieve zorgsituaties kan er een mantelzorgtoelage toegekend worden op basis van het palliatief forfait, uitbetaald door de mutualiteit

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van verminderde zelfredzaamheid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (formulieren te bekomen bij het OCMW, de gemeentelijke pensioendienst of de sociale dienst van uw mutualiteit)

Bijkomende informatie

Naast de gemeentelijke toelage kunnen mantelzorgers die voor een zorgbehoevende bejaarde zorgen, in sommige gevallen nog aanspraak maken op een provinciale mantelzorgtoelage of een zorgverzekering.

Klik hier om op de website van de Sociale dienst van het OCMW van Alken dit recht in detail te bekijken.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Alken.
Officiƫle benaming: Mantelzorgpremie - OCMW Alken.
Laatste update fiche: 18/08/2008.