Incontinentie - OCMW Alken (Zieken, Ziekte, Nierpatiënten, Huisvuil, Incontinentie, Stoma, Chronisch zieken) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Incontinentie - OCMW Alken

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Alken geeft aan bepaalde inwoners jaarlijks 60 gratis huisvuilzakken als tegemoetkoming in hun verhoogde afvalkost.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Alken
  • die een medisch attest hebben

Aanvragen

Waar?

OCMW Alken, onthaal

Hoe?

U kan de gratis huisvuilzakken afhalen aan het onthaal. U geeft uw medisch attest af en ondertekent een ontvangstbewijs.

Bedrag?

60 afvalzakken per jaar

Meebrengen

Een medisch attest

Bijkomende informatie

De zakken mogen met het  gewone huisvuil mee.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Alken.
Officiële benaming: Incontinentie - OCMW Alken.
Laatste update fiche: 18/08/2008.