Jeugdwerk - toelage kadervorming (Jongeren, Jeugdwerk, Jeugdorganisatie, Vorming) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Jeugdwerk - toelage kadervorming

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Retie kan een toelage toekennen voor deelname aan kadervormingscursussen in het jeugdwerk. Onder vorming wordt verstaan een opleiding in functie van de doelstellingen van een vereniging die zich bezig houdt met jeugdwerk.

Voorwaarden

U moet voldoen aan één van volgende voorwaarden: 

  • ofwel in een Retiese jeugdorganisatie actief zijn, en minimum 16 jaar en maximum 25 jaar oud zijn. De aanvrager die niet in Retie woont maar er wel binnen een jeugdorganisatie actief is, mag in een andere gemeente niet voor eenzelfde cursus worden betoelaagd; 
  • ofwel slagen in een cursus die recht geeft op een attest erkend door de Vlaamse Gemeenschap – Afdeling Jeugd en Sport (animator, hoofdanimator, instructeur of hoofdinstructeur in het jeugdwerk);
  • ofwel slagen in een cursus waarvan het nut voor de erkende jeugdvereniging, waarvan de kandidaat lid is, kan aangetoond worden. Deze motivatie moet bovendien door de verantwoordelijke van deze vereniging bekrachtigd worden.

Aanvragen

Waar?

Gemeentebestuur Retie - Jeugddienst

Hoe?

U moet een aanvraag indienen op een aanvraagformulier verkrijgbaar bij de Jeugddienst. De aanvraag moet u voor 15 september indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen.

Bedrag?

  • wanneer een cursus werd gevolgd die recht geeft op een attest, erkend door de Vlaamse Gemeenschap – Afdeling Jeugd en Sport, kan de toelage per cursist hoogstens 80 % van de kostprijs bedragen, met een maximum van 75 euro
  • wanneer een cursus werd gevolgd waarvan het nut voor de erkende jeugdvereniging aangetoond werd, kan de toelage per cursist hoogstens 50 % bedragen, met een maximum van 75 euro
  • de toelage wordt uitgekeerd aan de vereniging waarvan één of meerdere leden de cursus volgden of aan de cursisten zelf, afhankelijk van wie de kostprijs van de cursus betaald heeft

Meebrengen

  • het door de Jeugddienst afgeleverde aanvraagformulier, behoorlijk ingevuld
  • de uitnodiging en/of het programma van de cursus
  • een bewijsstuk van betaling aan de inrichtende organisatie
  • een bewijsstuk afgeleverd door de inrichtende organisatie waaruit blijkt dat men de cursus met goed gevolg heeft beëindigd

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Retie - Jeugddienst .
Officiële benaming: Subsidie voor kadervorming jeugdwerk.
Laatste update fiche: 10/02/2010.