Kinderbijslag - Gewaarborgde kinderbijslag (Kinderbijslag, Kinderen, Gezinnen, Kinderbijslagfonds) - Rechtenverkenner
 

Kinderbijslag - Gewaarborgde kinderbijslag

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Kunt u voor de kinderen in uw gezin in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op de gewaarborgde kinderbijslag.

De gewaarborgde kinderbijslag is voor kinderen die geen recht hebben op de gewone kinderbijslag. U ontvangt de gewaarborgde kinderbijslag maandelijks.

Voorwaarden

  • u kan geen beroep doen op andere regelingen voor kinderbijslag
  • u ontvangt een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen of beschikt over een beperkt inkomen
  • uw inkomsten zijn niet hoger dan de vastgelegde grensbedragen
  • voor uw kind gelden dezelfde voorwaarden als voor u

U kan alle voorwaarden in detail nalezen op de website van FAMIFED.

Aanvragen


Waar?

FAMIFED

Hoe?

U vult het formulier Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag - C5702 (pdf) in. Krijgt u bijstand van het OCMW, dan moet u hen de laatste pagina laten invullen.

U stuurt het formulier op via brief, e-mail of fax of gaat langs in een van de bureaus van FAMIFED.  

Bij gezinnen die gewaarborgde gezinsbijslag krijgen, komt minstens om de drie jaar een afgevaardigde van de FAMIFED langs.

Bedrag?

Kind   /    Leeftijd jonger dan 6 6 tot 11 12 tot 18 ouder dan 18
Eerste kind 136,24 euro167,6 euro 184,16 euro 197,17 euro
Tweede kind195,54 euro 226,9 euro243,46 euro 256,47 euro
Vanaf het derde kind254,41 euro 285,77 euro302,33 euro 315,34 euro
Vanaf het derde kind in eenoudergezin 272,38 euro303,74 euro 320,3 euro 333,31 euro

(maandbedragen geldig op 1 juli 2017)

Een jaarlijkse bijslag (schoolpremie) wordt afzonderlijk betaald:

  • 28,72 euro voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar
  • 60,95 euro voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar
  • 85,33 euro voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar
  • 114,88 euro voor kinderen van 18 tot en met 24 jaar

Meebrengen

Geboortebewijs

Contacteer

Organisatie Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Dienst Gewaarborgde Gezinsbijslag
Adres Trierstraat 70
1000 Brussel
Tel 02 237 21 42 en 02 237 26 23
Fax02 237 21 20
Website Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - website
RKW - gewaarborgde gezinsbijslag
E-mail dir.fam@rkw-onafts.fgov.be

Contacteer het OCMW van uw gemeenteContacteer

OrganisatieWelzijnshuis Waregem - OCMW
AdresSchakelstraat 41
8790 Waregem
Tel056 62 98 11
Fax056 62 99 11
Websitehttp://welzijn.waregem.be
Emailinfo@welzijn.waregem.be

Deze adresgegevens zijn afkomstig uit de Vlaamse sociale kaart.
U vindt op de Vlaamse sociale kaart meer info rond het dienstenaanbod van Welzijnshuis Waregem - OCMW

Raadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 17/07/2019.