Personen met een handicap - toelage gemeente Anzegem (personen met een handicap toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Personen met een handicap - toelage gemeente Anzegem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Anzegem kent een toelage toe aan personen met een handicap of aan de ouder(s) of voogd indien de betrokkene minderjarig is.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Anzegem (op 01 januari van het jaar van aanvraag ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Anzegem)
 • u beschikt over:
  • ofwel een attest verhoogde kinderbijslag
  • ofwel een attest van het ministerie van sociale voorzorg waaruit een ongeschiktheid blijkt van 66 %
  • ofwel een attest van minimum 66 % van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering (RIZIV)

Aanvragen

Waar?

Aanvragen dienen te gebeuren op de gemeentelijke sociale dienst of bij de dienst bevolking in de deelgemeentehuizen

Hoe?

Wie voldoet aan de voorwaarden maar nog nooit een aanvraag heeft ingediend of recent pas aan de voorwaarden voldoet kan voor een aanvraag terecht op de sociale dienst of kan formulieren aanvragen via mail (sociale.dienst@anzegem.be).

Eenmaal personen een aanvraag hebben ingediend, ontvangen zij jaarlijks automatisch de nodige aanvraagformulieren voor hun jaarlijkse toelage.  

Bedrag?

 • 100 euro per jaar als de betrokkene dagelijks thuis verblijft of in semi-internaatsverband (weekends en vakanties thuis)
 • 50 euro per jaar als men verblijft in een residentiële instelling

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest van invaliditeit

Bijkomende informatie

U kunt een uitgebreide brochure ‘gemeentelijke sociale toelagen’ opvragen bij de gemeentelijke sociale dienst.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het gemeentebestuur Anzegem - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiële benaming: Toelage voor personen met een handicap.
Laatste update fiche: 12/08/2008.