Kortverblijf - toelage gemeente Anzegem (Kortverblijf, Ouderen, Personen met een handicap, Invaliden, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kortverblijf - toelage gemeente Anzegem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Anzegem verleent een toelage aan bejaarden of personen met een handicap, gedomicilieerd in Anzegem, die vanuit hun thuissituatie tijdelijk opgenomen worden in een erkende instelling voor kortverblijf met de bedoeling daarna opnieuw thuis verzorgd te worden.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Anzegem:
  • ofwel bejaard: de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben
  • ofwel met een handicap: bewijs van minimum 66 % handicap kunnen voorleggen
 • u wordt tijdelijk opgenomen in een instelling voor kortverblijf
  Kortverblijf betekent NIET 
  • opname in afwachting van een plaatsing in een rustoord
  • opname tussen 2 ziekenhuisopnames door

Aanvragen

Waar?

Aanvragen dienen te gebeuren op de gemeentelijke sociale dienst of bij de dienst bevolking in de deelgemeentehuizen.

Hoe?

U moet een aanvraag indienen binnen de 3 maand na afloop van het kortverblijf. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de gemeentelijke sociale dienst.

Bedrag?

 • 5 euro per dag met een maximum van 60 dagen per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • een kopie van de factuur waaruit blijkt dat men op kortverblijf was in een erkende instelling

Bijkomende informatie

U kunt een uitgebreide brochure ‘gemeentelijke sociale toelagen’ opvragen bij de gemeentelijke sociale dienst.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het gemeentebestuur Anzegem - Dienst Sociaal Welzijn.
Officiële benaming: Toelage voor kortverblijf.
Laatste update fiche: 12/08/2008.