Kinderbijslag - Gewaarborgd kraamgeld (Gezinnen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderbijslag - Gewaarborgd kraamgeld

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Kunt u voor de kinderen in uw gezin in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op het gewaarborgd kraamgeld. U kunt het aanvragen tot een jaar na de geboorte van uw kind. Het gewaarborgd kraamgeld wordt altijd uitbetaald aan de moeder.

Voorwaarden

  • u ontvangt een leefloon of een inkomenspremie voor ouderen of beschikt over een beperkt inkomen
  • uw inkomsten zijn niet hoger dan de vastgelegde grensbedragen. Dit bedrag wordt vermeerderd met 20% per kind vanaf het tweede kind
  • voor uw kind gelden dezelfde voorwaarden als voor u

Aanvragen


Waar?

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) - Dienst gewaarborgde gezinsbijslag

Hoe?

Voor een kind dat nog niet geboren is:

Voor een kind dat al geboren is:

  • u kan de aanvraag doen samen met de aanvraag voor kinderbijslag. U vult daarvoor het formulier Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag - C5702 (pdf) in
  • als u steun krijgt van het OCM, moet u hen de laatste pagina laten invullen 
  • u kan het gewaarborgd kraamgeld aanvragen tot een jaar na de geboorte

Bezorg na de geboorte aan de RKW het 'Geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag'. Dat is een van de attesten die het gemeentebestuur afgeeft bij de aangifte van de geboorte. Als het kind doodgeboren is, stuur dan ook dit attest met de vermelding 'levenloos vertoond kind' op. Ook dan is er recht op kraamgeld.

Bedrag?

  • eerste kind: 1.272,52 euro
  • elk volgend kind: 957,42 euro
  • meerling: 1.272,52 euro per kind

(bedragen geldig op 1 juli 2017)

Bijkomende informatie

Organisatie Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Dienst Gewaarborgde Gezinsbijslag
Adres Trierstraat 70
1000 Brussel
Tel 02 237 21 42 en 02 237 26 23
Fax02 237 21 20
Website Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - website
RKW - gewaarborgde gezinsbijslag
E-mail dir.fam@rkw-onafts.fgov.be

Contacteer


Contacteer het OCMW van uw gemeenteLaatste update fiche: 17/07/2019.