Onderhoudsgeld - Voorschot alimentatievordering (Gezinnen, Echtscheiding, Onderhoudsgeld) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Onderhoudsgeld - Voorschot alimentatievordering

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bij een echtscheiding wordt vastgelegd of de onderhoudsplichtige onderhoudsgeld moet betalen. Betaalt de onderhoudsplichtige na een echtscheiding u het onderhoudsgeld niet, dan kan de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) op uw vraag de onderhoudsplichtige toch doen betalen. De DAVO kan u onder bepaalde voorwaarden ook een voorschot op het onderhoudsgeld voor de kinderen uitbetalen.

Voorwaarden

 • u woont in BelgiĆ«
 • het onderhoudsgeld is tweemaal niet of onvolledig betaald in de twaalf maanden voor de aanvraag
 • het onderhoudsgeld is vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing (bv. een echtscheidingsvonnis, een vonnis houdende dringende en voorlopige maatregelen) of in een authentieke akte (bv. de akte van de notaris opgemaakt naar aanleiding van een echtscheiding door onderlinge toestemming)
 • om een voorschot te ontvangen mag uw netto maandelijks inkomen niet hoger zijn dan 1.800 euro, te verhogen met 67 euro per kind ten laste of met 134 euro per gehandicapt kind ten laste

Aanvragen


Waar?

DAVO

Hoe?

 • u vult het aanvraagformulier in:
 • u dient het webformulier online in of bezorgt het ingevulde papieren formulier samen met de nodige documenten aan een DAVO-kantoor
 • de DAVO stuurt u een voorstel van mandaat toe dat u voor akkoord ondertekent en terugstuurt
 • de DAVO brengt de onderhoudsplichtige op de hoogte van uw een aanvraag en onderneemt de verdere stappen

Bedrag?

 • het onderhoudsgeld en de achterstallen
 • voorschot op het onderhoudsgeld:
  • het bedrag van het onderhoudsgeld dat werd vastgelegd in de gerechtelijke beslissing of in de notariĆ«le akte
  • beperkt tot maximum 175 euro per maand en per kind (bedrag geldig op 3 juli 2019)
  • als de onderhoudsplichtige een deel van het onderhoudsgeld betaalt, wordt dit gedeelte in mindering gebracht van het voorschot
  • de voorschotten worden toegekend voor een periode van zes maanden
 • de onderhoudsgerechtigde betaalt niks voor deze tussenkomst, de onderhoudsplichtige betaalt 13% extra op het bedrag van het onderhoudsgeld aan de DAVO

Bijkomende informatie

Raadpleeg volgende webpagina met informatie over het ontvangst van voorschotten.

Contacteer

Organisatie Dienst voor Alimentatievorderingen
Tel 0800 12 302 (gratis nummer)
Website http://www.davo.belgium.be/
E-mail davo.centraal@minfin.fed.be
Kantoren

zoek een DAVO-kantoor in uw buurt
contactgegevens van de registratiekantoren


Raadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 19/08/2020.