Inbraakbeveiligingspremie - stad Scherpenheuvel-Zichem - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Inbraakbeveiligingspremie - stad Scherpenheuvel-Zichem

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Scherpenheuvel-Zichem verleent een premie aan de personen die technopreventieve maatregelen nemen ter beveiliging van hun particuliere woning die gelegen zijn op haar grondgebied.

Voorwaarden

  • De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning en moeten het risico op inbraak voor de hele woning verkleinen. Dit houdt in dat alle gevelopeningen zoals deuren, ramen, keldergaten, lichtkoepels, verluchtingsopeningen en garagepoorten, die directe toegang verschaffen tot de woning, in dezelfde mate moeten worden beveiligd.
  • De maatregelen die in aanmerking komen moeten gericht zijn op de verbetering van de organisatorische en de fysische beveiliging van de woning.
  • Voor de premie komen alleen in aanmerking de woningen waarbij alle maatregelen worden uitgevoerd die tijdens het voorafgaand technopreventief advies werden aanbevolen door de daartoe bevoegde functionaris, die terzake een opleiding heeft genoten.
  • De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen.

Aanvragen

Waar?

De aanvragen moeten ingediend worden en gericht zijn aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Scherpenheuvel-Zichem.

Hoe?

De aanvraag gebeurt met een formulier dat door het stadsbestuur ter beschikking wordt gesteld.

Bedrag?

25 % van de aankoop- en/of installatiekosten, exclusief BTW, met een maximum van 250 euroO per woning.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Scherpenheuvel-Zichem.
Officiƫle benaming: Inbraakbeveiligingspremie - stad Scherpenheuvel-Zichem.
Laatste update fiche: 26/01/2011.