Incontinentie-, stoma- en nierdialysepatiënten - Gratis huisvuilzakken (Huisvuil voor incontinentie, stoma, nierdialyse) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Incontinentie-, stoma- en nierdialysepatiënten - Gratis huisvuilzakken

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bepaalde inwoners krijgen van het stadsbestuur Vilvoorde gratis huisvuilzakken als tegemoetkoming in hun verhoogde afvalkost.

Voorwaarden

 • voor inwoners van Vilvoorde die aan volgende bijkomende voorwaarde voldoen:
  • ofwel personen met blijvende incontinentie
  • ofwel personen met een stoma
  • ofwel personen die thuis aan nierdialyse doen
  • ofwel lijden aan een gelijkaardige aandoening
 • u verklaart
  • in Vilvoorde gedomicilieerd te zijn
  • thuis te wonen
  • niet in een instelling of rust- en verzorgingstehuis te wonen of deel uit te maken van een gemeenschap
  • het voorbije kalenderjaar geen gratis huisvuilzakken gekregen te hebben

Aanvragen


Waar?

Stadsbestuur Vilvoorde - dienst sociale zaken

Hoe?

U kan de gratis huisvuilzakken afhalen bij de dienst Vilvoorde. Dit kan door u ter plaatse aan te melden samen met een attest dat bewijst dat u aan de voorwaarden voldoet en het aanvraagformulier.

Bedrag?

 • 2 rollen van 10 zakken van 30 liter restafvalzakken per kalenderjaar

Meebrengen

Bijkomende informatie

Website stad Vilvoorde - Info over gratis huisvuilzakken

Contacteer


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Vilvoorde - Dienst Sociale Zaken.
Officiële benaming: Gratis huisvuilzakken voor personen met specifieke gezondheidsproblemen.
Laatste update fiche: 14/04/2017.