Verwarming - Forfaitaire vermindering voor gezinnen met een beperkt inkomen (Wonen, Energie, Verwarming, Stookolie, Elektriciteit, Gas) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Verwarming - Forfaitaire vermindering voor gezinnen met een beperkt inkomen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als tussenkomst in de hoge energiekosten geeft de federale overheid in 2009 een premie "forfaitaire vermindering voor verwarming" aan personen en gezinnen met een beperkt inkomen. Een aanvraag voor de forfaitaire vermindering voor het jaar 2009 kunt u nog indienen tot 1 maart 2010.

Belangrijk: de regeling "forfaitaire vermindering voor verwarming" is niet verlengd in 2010. U kunt hier voor het jaar 2010 geen beroep meer op doen.

Voorwaarden

 • uw jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen is niet hoger dan 26.520 euro (bedrag geldig op 1 juli 2009)
 • uw gezin heeft geen recht op:
  • het sociaal tarief voor aardgas of elektriciteit
  • een toelage via het Sociaal Verwarmingsfonds 
 • om te verwarmen doet u vooral beroep op één van volgende energiebronnen:
  • aardgas
  • elektriciteit
  • huisbrandolie/mazout
  • bulkpropaan
  • lamppetroleum type C.

Aanvragen

Waar?

FOD Economie

Hoe?

Elektronische aanvraag - u moet beschikken over:

 • ofwel een elektronische identiteitskaart
 • ofwel een token
 • ofwel een account op de federale portaalsite (http://www.belgium.be)/

Papieren aanvraag: 

 • het aanvraagformulier ontvangt u samen met de jaarlijkse afrekening van uw energiefacuur
 • het ingevulde formulier stuurt u binnen de 60 dagen na ontvangst terug naar de FOD Economie (adres: Energiekorting, North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel)

Bedrag?

 • 105 euro
 • per gezin ontvangt u maar één premie
  (periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009)

Meebrengen

Contacteer

Organisatie FOD Economie - Contact Center
Adres Energiekorting - North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
Tel 0800 120 33 (gratis nummer)
Fax 0800 120 57 (gratis nummer)
Website website FOD economie - vermindering verwarming
E-mail info.eco@mineco.fgov.be
Openingsuren elke werkdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 17.00 u.

Raadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 05/03/2010.